A Give Me Five realitzem reeducacions del psicopedagògiques i del llenguatge per a nens i adolescents amb necessitats educatives especials (NEE), com ara TDA, TDAH, Dislèxia, TDA, discapacitat intel·lectual, etc.

Es tracta de sessions individualitzades d’una hora on treballen aquelles àrees que més necessiten millorar: lectoescriptura, grafomotricitat, relació espai-temps, imaginació, ortografia, cal·ligrafia, consciència fonològica, expressió oral i escrita, relacions socials, etc.

En les reeducacions es treballen aspectes emocionals, conductuals i motivacionals. La tasca de la nostra psicòloga es centra, a més a més, en fomentar i millorar l’autoestima, l’autonomia, la motivació, la percepció d’autosuficiència, la frustració, els hàbits de treball, les rutines d’estudi a casa, etc.

 

 

Abans d’iniciar les reeducacions, realitzem una avaluació prèvia i completa per conèixer les característiques i el perfil neuropsicològic del nen/a o adolescent, a més de realitzar avaluacions de revisió per replantejar objectius i estratègies a seguir. Per suposat, les sessions s’adapten totalment a les necessitats de cada persona, per això no fem sessions en grup.

En tot aquest procés els pares també tenen un paper molt important per poder ajudar el seu fill/a, ja que són els que han de prendre consciència de les dificultats i dels comportaments inapropiats associats a un trastorn específic. De la mateixa manera, també estem en contacte amb l’escola per tal de coordinar-nos i poder vetllar per les necessitats de l’alumne/a conjuntament. Sovint, és necessari que l’escola elabori un programa individualitzat que s’adeqüi a les seves característiques. La nostra psicòloga també es coordina, en cas que sigui necessari, amb altres professionals que estan en contacte amb l’alumne/a: mestre de reforç, logopeda, psiquiatra, etc.

 

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres clicant aquí.

error: Content is protected !!