Educació Secundària i Batxillerat (Teens)

En aquesta etapa educativa, a Give Me Five deixem d’agrupar els alumnes en funció del curs escolar i els agrupem segons el nivell de la llengua que tenen, guiant-nos pels resultats obtinguts a l’escola.

Si l’alumne té problemes d’aprenentatge o, per contra, destaca molt en la llengua estrangera, realitzarem una prova de nivell per assegurar-nos que estigui en el grup apropiat al seu nivell.

Així doncs, tenim Teens 1 (nivell de 1r d’ESO), Teens 2 (nivell de 2n d’ESO), Teens 3 (nivell de 3r d’ESO),

Pre-intermediate teens (nivell de 4t d’ESO) Intermediate teens (nivell de 1r Batxillerat) i Upper-intermediate teens (nivell de 2n Batxillerat).

Els cursos d’anglès que oferim tant per a tots els nivells de Secundària com per als nivells de Batxillerat són cursos de 3 hores a la setmana, repartides en dos dies a la setmana.

La llengua de comunicació a classe sempre és l’anglès i animem els alumnes a participar a les classes i donar les seves opinions sobre tots els temes que es proposen. En aquestes edats els costa molt més sentir-se motivats, així que, sense deixar de banda el temari que han de fer per arribar al nivell requerit pel curs, sempre intentem posar reptes, competicions, activitats molt dinàmiques, activitats per parelles o en grup i activitats orals on puguin aprendre i gaudir de les classes a mateix temps. D’aquesta manera, sense gairebé adonar-se’n, van posant en práctica les estructures que treballen a classe.

També celebrem les activitats de Halloween, Nadal, Carnestoltes, etc. Podeu veure les fotos a la nostra galeria.

Tots els grups treballen amb un llibre de text i un llibre d’activitats adaptats al seu nivell.

Treballen gramàtica, vocabulari, expressió oral, comprensió oral, expressió escrita i comprensió escrita i al final de cada trimestre s’examinen d’aquestes sis àrees.

A banda dels exàmens, per portar un control de la seva evolució, tenen deures un cop a la setmana. Al finalitzar el trimestre i un cop realitzat els exàmens, rebeu un correu amb l’informe de notes i un comentari sobre el seu progrés.

El principal objectiu a partir de l’ESO és que els alumnes vagin incorporant al seu aprenentatge estructures cada cop més complexes i siguin capaços d’incorporar-les a la seva parla i expressió escrita.

També, que cada cop siguin capaços d’entendre més accents i de comprendre textos més extensos i amb vocabulari més complex.

Les converses que poden mantindre cada cop són més extenses i de temes més elaborats, emprant una gramàtica i un vocabulari de nivell cada cop més elevat.

ingles adolescentes sabadell

error: Content is protected !!